Maak een afspraak

Lenen

Bij Landwaarts kan je terecht voor een sociale lening van het Vlaams Woningfonds en Landwaarts Sociaal Woonkrediet voor de aankoop van een bescheiden woning. Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoeveel je zou kunnen lenen? Lees dan zeker verder en vind de lening die het best bij je past. Via de simulatie kan je alvast een berekening maken. Let wel op, geld lenen kost ook geld!

0 Deel dit bericht via
Lenen illustratie

Het Vlaams Woningfonds

De Vlaamse Woonlening van het Vlaams Woningfonds is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale lening voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil verwerven in het Vlaams Gewest. De Vlaamse Woonlening heeft uitsluitend een onroerende bestemming.

Waarvoor kan je een Vlaamse Woonlening aangaan?

 • de aankoop van een woning eventueel gecombineerd met werken;
 • het behoud van een woning na echtscheiding of relatiebreuk (uitsluitend in deze gevallen kan ook herfinanciering van bestaande hypothecaire leningen) eventueel gecombineerd met werken;
 • de renovatie, de verbetering of de aanpassing van een woning.

De opstart van een leningsaanvraag kost je € 100. 

Download hier de prospectus van het Vlaams Woningfonds

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een Vlaamse Woonlening moet je voldoen aan enkele voorwaarden. De voorwaarden slaan op je inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België.

Inkomen

Elke aanvrager moet over een Belgisch aanslagbiljet beschikken. Zo mag je geïndexeerd 'afzonderlijke belastbare inkomsten' en ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting inclusief het leefloon, de inkomenvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en de van belasting vrijgesteld beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een internationale instelling op de referentiedatum niet lager zijn dan € 10.795 en niet hoger dan:

Persoonlijke situatie

Cluster 0

Cluster 1 

Alleenstaande zonder personen ten laste

€ 43.140 € 45.193

Alleenstaande gehandicapte zonder personen ten laste

€ 47.448 € 49.706

Alle anderen

€ 64.703

€ 67.783

Verhoging per persoon ten laste bij “alle anderen”

€ 4.308

€ 4.513

Alle gemeenten binnen het werkgebied van Landwaarts (As, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer, Pelt en Zutendaal) behoren tot cluster 0. Voor de provincie Limburg behoort Hasselt tot cluster 1 en geen enkele gemeente tot cluster 2.

Indien je inkomen toch lager is € 10.795, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt.  Hiervoor kijken we naar je inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum.  Deze inkomsten worden veralgemeend naar 12 maanden en als het bekomen bedrag wel hoger ligt dan het minimum, wordt dit bedrag gebruikt. 

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. 

Eigendom

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je:

 • geen woning, bouwgrond of kavel;
  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben gegeven;
  • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben gegeven;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning, bouwgrond of kavel;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je zakelijke rechten zoals hierboven vermeld, hebt ingebracht.

Bovenstaande is niet van toepassing onder meer indien je een bouwgrond, kavel of een andere woning gedeeltelijk in volle eigendom ten kosteloze titel hebt verworven of een sociale koopwoning aankoopt. In die gevallen moet je uiterlijk binnen het jaar na de akte voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Zoniet wordt het krediet voortgezet aan een verhoogde rentevoet.

Leeftijd

Je bent 18 jaar of ouder.

De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Financiële draagkracht

Het Vlaams Woningfonds zal je geen lening toestaan als blijkt dat je de maandelijkse afbetalingen van de lening niet aankan en dat je dan niet genoeg geld overhoudt om je gezin te onderhouden. Er zal een solvabiliteitsonderzoek gehouden worden waarbij men rekening houdt met je huidige officiële inkomsten.

Langdurig in België kunnen verblijven

Je kan geen Vlaamse Woonlening aanvragen als je:

 • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven
 • een lopende verblijfsprocedure hebt
 • alleen beschikt over een visum

Voorwaarde betreffende de woning

Bij een Vlaamse Woonlening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wil aankopen. De woning of het appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • moet beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens één van de ontleners bewoond worden;
 • mag niet verhuurd worden.

Verkoopwaarde van de woning of het appartement

Of je effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen eventueel na uitvoering van verbouwingswerken. De geschatte verkoopwaarde dient onder de vastgestelde grenzen te blijven.

De berekende maximum waarde:

 • is niet van toepassing indien het krediet wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd is met een krediet bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW;
 • wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel je kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen, eventueel na uitvoering van verbouwingswerken door de externe expert.  

Je kan maximaal 100% van de vrije openbare verkoopwaarde van het goed lenen. Je kan dus nooit meer lenen dan de kostprijs van je project (aankoop + eventuele verbetering).

De lening (maximale waarde woning incl. grond) mag niet hoger zijn dan:

Cluster 0

Cluster 1

Aankoop onder het stelsel van registratierechten en (eventueel) renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning/overname onverdeelde helft

€ 275.500

€ 303.000

Vanaf de 3e persoon ten laste 

+ € 13.800

+ € 15.200

Per kind jonger dan 6 jaar bij aanvraag

+ € 13.800

+ € 15.200

Rente en duurtijd

De standaardduurtijd is 25 jaar. Wanneer dit financieel niet haalbaar is, wordt de duurtijd steeds met een jaar verlengd tot het wel haalbaar is en dit met een maximale duurtijd van 30 jaar. Rekening houdend dat de lening volledig terugbetaald moet zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt. De debetrentevoet op jouw Vlaamse Woonlening is momenteel niet vast. De rentevoeten variëren in functie van het aantal personen ten laste, het
inkomen en de ligging van de woning. De rentevoet ligt minimaal tussen 2,26% en 4,52%. Bekijk hier de tabellen tarieven leningsintresten “Jaar 2023 - toepassing 51”. Je kan de rentevoet nooit onderhandelen.


Een lening aanvragen

Indien je aan alle voorwaarden voldoet en een lening wil aanvragen, maak je een afspraak om een dossier op te starten. Het opstarten van een dossier kost € 100 en betaal je tijdens je afspraak met de kaart.

Vooraleer je een dossier opstart, kan je best even contact opnemen om af te toetsen wat jouw leningsmogelijkheden zijn aan de hand van een waarheidsgetrouwe simulatie. Daarna kan je gerichter zoeken naar een geschikte en betaalbare woning. Nadat je bod vervolgens aanvaard is of wanneer je een compromis ondertekend heb, maak je telefonisch een afspraak bij Landwaarts om een dossier op te starten. Wij bezorgen je vervolgens alle nodige documenten.

Welke documenten neem ik mee?

Het is altijd verstandig om voorafgaandelijk even te checken bij één van onze kantoren welke documenten je in jouw situatie best meebrengt. Via deze lijst vind je alvast een overzicht van de belangrijkste gegevens die nodig zijn voor de opstart van een dossier.

Schatter

Wanneer we de nodige documenten ontvangen hebben zal een onafhankelijke schatter aangesteld worden om de woning ter plaatse te bekijken. Hij zal naast de waarde via een checklist bepalen of er noodzakelijke werken nodig zijn zodat de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Die noodzakelijke werken zijn verplicht te ontlenen bij het Vlaams Woningfonds. Wanneer je woning al voldoet aan de normen kan je er ook zelf voor kiezen werken uit te voeren. Voor alle uit te voeren werken moet je steeds een ramend bestek of een offerte aanleveren die de schatter moet goedkeuren. De schatting is gratis.

Kredietaanbod

Nadat jij en de woning aan alle voorwaarden voldoen en je dossier is ingediend bij het Vlaams Woningfonds zal het Vlaams Woningfonds je aanvraag analyseren en al dan niet goedkeuren.

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd zal je een brief met het kredietaanbod ontvangen. Dit moet door elke ontlener ondertekend worden en vervolgens terug gestuurd worden naar het Vlaams Woningfonds, niet naar Landwaarts. Van zodra het Vlaams Woningfonds dit ontvangt, bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.

Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van het Vlaams Woningfonds ontvangt, kan hij beginnen met het opstellen van de akte. Je notaris zal je vervolgens contacteren voor de ondertekening van de akte.

Doe de simulatie

Bereken hier via de simulatie van het Vlaams Woningfonds je kredietmogelijkheden en maandelijkse aflossing. Opgelet! De simulatie is slechts indicatief en niet bindend.

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd neemt alles in beslag?

Omdat een leningsaanvraag enige tijd in beslag neemt vragen we dat je een opschortende voorwaarde van minstens 8 weken laat opnemen in je verkoopovereenkomst. Dit is gemiddeld de tijd die nodig is voor de opstart tot goedkeuring van jouw dossier. Weet ook dat Landwaarts geen invloed heeft op de goedkeuring. Dit is de bevoegdheid van de raad van bestuur van het Vlaams Woningfonds. De duurtijd is natuurlijk afhankelijk van hoe snel u alle nodige documenten aanlevert.

Mag ik renovatiewerken uitvoeren?

Na de opstart van een dossier komt een onafhankelijke schatter van het Vlaams Woningfonds naar de woning kijken en zal hij/zij bepalen via een checklist of er noodzakelijke werken nodig zijn zodat de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Die noodzakelijke werken ben je verplicht te ontlenen bij de Vlaams Woningfonds. Wanneer je woning al voldoet aan de normen dan kan je er ook zelf voor kiezen werken uit te voeren. Voor alle uit te voeren werken moet je steeds een ramend bestek of een offerte aanleveren die de schatter moet goedkeuren. Wanneer je renovatiewerken wil uitvoeren van meer dan € 30.000 moet je verplicht werken met offertes. Er kan niet geleend worden om ruimtes voor handelsdoeleinden te renoveren.

Je mag zowel de noodzakelijke als de aanvaardbare renovatiewerken volledig of gedeeltelijk zelf uitvoeren of deze door een aannemer laten uitvoeren. Als je de werken zelf uitvoert, betaalt het Vlaams Woningfonds de facturen voor het materiaal.

De werken die je uitvoert moeten binnen de twee jaar na het tekenen van de akte uitgevoerd zijn.

Kan de Vlaamse Woonlening vervroegd worden terugbetaald?

Het staat de ontlener altijd vrij om de lening volledig of deels vervroegd terug te betalen. Bij een gedeeltelijk vervroegde terugbetaling mag je één keer per jaar een vrij te kiezen bedrag vervroegd terugbetalen. Wens je in hetzelfde jaar nogmaals een vervroegde terugbetaling te doen, dan moet dit tenminste 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag bedragen.

Je moet er bij vervroegde terugbetaling wel rekening mee houden dat er steeds een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is, gelijk aan drie maanden interest op het vervroegd terugbetaalde leningsbedrag aan de rentevoet die bij de terugbetaling geldt. Hoeveel dit bedrag precies is, kan je aflezen in je aflossingstabel.

Kan ik bij een gewone bank bijlenen als ik niet toekom met de sociale lening?

Je bent vrij om bijkomende leningen aan te gaan. Bovendien heeft het Vlaams Woningfonds een hypotheek in eerste rang voor de hoofdlening. Dit verhoogt het risico voor de banken, waardoor hun lening automatisch ook duurder wordt.

Kan ik ook lenen om de notariskosten te bekostigen?

Een minimum aan eigen middelen is noodzakelijk. In principe kan je 100% lenen voor de aankoop en eventuele werken. Enkel de notariskosten zou je zelf moeten financieren. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk deze kosten te ontlenen wanneer er ruimte is binnen de geschatte waarde.

Wat in geval van inkomensverlies?

Wanneer je moeilijkheden ondervindt om je woonkrediet af te betalen, kan je steeds de dienst betwiste zaken van het Vlaams Woningfonds contacteren per mail bz@vlaamswoningfonds.be of telefonisch op het nummer 02 548 91 13.

De overheid voorziet ook een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie surf je naar Verzekering Gewaarborgd Wonen | Vlaams Woningfonds.

Kan mijn leningsaanvraag geannuleerd worden omdat er geen budget meer is?

Zodra jouw leningsaanvraag in het informaticasysteem is ingevoerd, is er automatisch budget gereserveerd voor je lening. Het kan dus niet dat bij je aanvraag alles in orde is en dat je nadien hoort dat er geen budget meer is voor jouw lening. Zonder budget kan de aanvraag namelijk niet worden ingevoerd. Op dat ogenblik worden ook alle voorwaarden definitief vastgelegd: je gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen bekend bij de fiscus op die dag. Daarom wordt die dag de referentiedatum genoemd.

Kan ik mijn krediet fiscaal in vermindering brengen?

Na de afschaffing van de Woonbonus vanaf 1 januari 2020 kan een nieuw hypothecair krediet niet meer fiscaal in vermindering gebracht worden.

Ik heb al een bestaande lening lopen, nemen jullie deze over?

Herfinanciering wordt enkel beleend in het kader van het behoud van de woning bij echtscheiding of relatiebreuk. In dit geval kan er ook geleend worden om de ex-partner uit te betalen.

Binnen welke termijn dien ik de woning te betrekken waarvoor ik geleend heb?

Minstens één oorspronkelijke ontlener moet de woning zelf bewonen en er hoofdverblijf (domicilie) hebben binnen de twee jaar na het verlijden van de kredietakte totdat de lening volledig is terugbetaald.

Mag ik de woning verkopen vooraleer de lening volledig afbetaald is?

Dat is mogelijk. Je betaalt de lening dan vervroegd af waardoor je vervolgens een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden interesten verschuldigd bent te betalen. Hoeveel dit bedrag precies is, kan je aflezen in je aflossingstabel.

Vanaf wanneer moet ik beginnen af te betalen en kan ik betalingsuitstel krijgen?

Je betaalt de Vlaamse Woonlening terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen begrepen zijn. Bij het kredietaanbod krijg je van ons een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt. De eerste betaling omvat enkel de intresten verschuldigd van de vorige maand, daarna zal het volledige maandbedrag op iedere achtste van de maand geïnd worden. De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

Het is mogelijk om maximum zes maanden betalingsuitstel aan te vragen na ondertekening van de akte via de dienst Betwiste Zaken van het Vlaams Woningfonds per e-mail aan bz@vlaamswoningfonds.be.

Zijn er verplichtingen qua verzekeringen?

Bij het aangaan van een hypothecair krediet is een brandverzekering verplicht. Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. De verzekering betaalt jouw lening (of het verzekerde gedeelte) terug als je komt te overlijden zodat jouw nabestaanden de lening niet verder moeten afbetalen. Je bent vrij om te kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij je een brand- of een schuldsaldoverzekering afsluit.

De overheid voorziet ook een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie surf je naar www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Als je dit wenst kan Landwaarts Verzekeringen steeds vrijblijvend voor jou een berekening maken.

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet kan je onder bepaalde voorwaarden terecht voor het bouwen, kopen, of verbouwen van een bescheiden woning, alsook voor de overname van hypothecaire schulden die op een bescheiden woning (zie voorwaarden) rusten.

Voor de verwerking van de kredietaanvraag zijn geen dossierkosten verschuldigd. Enkel voor de schatting moet je € 100 betalen.

Download hier de prospectus van het Landwaarts Sociaal Woonkrediet.

Voorwaarden

Aan de hypothecaire lening bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet zijn enkele voorwaarden verbonden namelijk:

 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • Je mag geen andere woning bezitten, noch volledig in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik. Enkel voor de woning waarvoor geleend wordt dient in volle eigendom te zijn.
 • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Een beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, het uitoefenen van een handelsactiviteit niet.
 • De woning moet sociaal of bescheiden zijn. Dit betekent dat de woning enerzijds gebouwd en verkocht werd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds. Of anderzijds dat de woning de vooropgestelde maximale verkoopwaarde afhankelijk van de gezinssituatie niet overstijgt. Dit betekent dat de meeste privéwoningen voldoen aan de voorwaarden.
 • De woning moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens één van de ontleners bewoond worden en dit binnen de twee jaar na de toekenning van de sociale lening.
 • Wanneer je een lening via Landwaarts Sociaal Woonkrediet afsluit ben je verplicht een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Waar je je laat verzekeren, kan je vrij kiezen.

Hoeveel kan ik lenen?

De verkoopwaarde (inclusief grond) van de woning afhankelijk van je gezinssituatie mag niet hoger zijn dan een bepaalde maximale waarde namelijk:

Maximale verkoopwaardein 2023
Personen ten laste
Cluster 0
 Cluster 1 en 2
0
€ 289.000
€ 332.000
1
€ 304.000
€ 349.000
2
€ 318.000
€ 366.000
3
€ 333.000
€ 382.000
4
€ 347.000
€ 399.000
5
€ 361.000
€ 416.000

Alle gemeenten binnen het werkgebied van Landwaarts (As, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer, Pelt en Zutendaal) behoren tot cluster 0. Voor de provincie Limburg behoort Hasselt tot cluster 1 en geen enkele gemeente tot cluster 2.


Bedrag en rentevoet

Bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet kan je tot 100% van de kostprijs van de woning of verbouwing lenen, tenzij de waarde van de woning dat niet toelaat. Hiertoe zal de kredietmaatschappij de waarde van de woning laten schatten. Je kan nooit meer lenen dan de geschatte waarde. Bovendien mag de waarde van de woning de maximale verkoopwaarde (zie voorwaarden) niet overstijgen. De notaris- en aktekosten kunnen niet mee ontleend worden. Alle rentevoeten blijven vast en onveranderd gedurende de volledige afgesproken duurtijd. Je bent dus verzekerd van vaste maandelijkse betalingen. In tegenstelling tot het Vlaams Woningfonds wordt er geen standaardduurtijd gehanteerd. Je kan lenen voor een termijn van maximaal 30 jaar, door jezelf vrij te kiezen. De lening moet echter wel terugbetaald zijn in het jaar dat de jongste ontlener 75 jaar wordt. Er wordt geen rekening gehouden met jouw inkomen voor de bepaling van de rentevoet.

Een lening aanvragen

Schatter

Na de opstart van een dossier wordt de te hypothekeren woning geschat door een expert. Van zodra we hiervan een verslag ontvangen hebben zal je dit meegedeeld worden. De schatting gebeurt op kosten van de aanvrager en bedraagt € 100.

In tegenstelling tot het Vlaams Woningfonds verplicht Landwaarts Sociaal Woonkrediet de aanvrager niet eventuele noodzakelijke renovatiewerken te ontlenen zodat de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Werken kunnen bijgevolg op eigen tempo uitgevoerd worden.


Doe de simulatie

Bereken je maandelijkse betalingen voor een lening bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet.

Uw maandelijkse aflossingen bedragen:

Maak uw berekening

Opgelet:
Bovenstaande berekening is een simulatie en is op geen enkele manier bindend.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht om noodzakelijke renovatiewerken te ontlenen?

In tegenstelling tot het Vlaams Woningfonds verplicht Landwaarts Sociaal Woonkrediet je niet om werken uit te voeren en hiervoor te lenen zodat de woning volgens cf. de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen zoals vermeld in art. 3 van de Vlaamse Codex Woningen.

Hoelang duurt een leningsaanvraag bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet?

Dit is deels afhankelijk van hoe snel je alle gevraagde documenten aanlevert en anderzijds van wanneer de Raad van bestuur samenkomt en een uitspraak doet over jouw dossier. Wij zorgen er in ieder geval voor dat je lening binnen de vier maanden in orde is.

Kan ik lenen bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet als ik geen Belgische belastingbrief heb?

Ja, dit kan. Het is niet noodzakelijk om een Belgische belastingbrief te hebben voor de leningsaanvraag bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet. Er wordt namelijk niet gekeken naar het (gezamenlijk) netto belastbaar inkomen.

Zijn er verplichtingen qua verzekeringen?

Naast een brandverzekering is het verplicht bij het afsluiten van een hypothecair krediet bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De verzekering betaalt jouw lening (of het verzekerde gedeelte) terug als je komt te overlijden zodat jouw nabestaanden de lening niet verder moeten afbetalen. Je bent vrij om te kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij je een brand- of een schuldsaldoverzekering afsluit.

De overheid voorziet ook een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie surf je naar www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Als je dit wenst kan Landwaarts Verzekeringen steeds vrijblijvend voor jou een berekening maken.