Maak een afspraak

Sociaal Woonkrediet

Bij Landwaarts kan je terecht voor een sociale lening voor de aankoop van een bescheiden woning en/of renovatiewerken. Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoeveel je zou kunnen lenen? Lees dan zeker verder. Via de simulatie kan je alvast een berekening maken. Let wel op, geld lenen kost ook geld!

2024-04-05 10:30:00 Deel dit bericht via
Sociaal Woonkrediet illustratie

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet kan je onder bepaalde voorwaarden terecht voor het bouwen, kopen, of verbouwen van een bescheiden woning, alsook voor de overname van hypothecaire schulden die op een bescheiden woning (zie voorwaarden) rusten.

Voor de verwerking van de kredietaanvraag zijn geen dossierkosten verschuldigd. Enkel voor de schatting moet je € 100 betalen.

Download hier de prospectus van het Landwaarts Sociaal Woonkrediet.

Voorwaarden

Aan de hypothecaire lening bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet zijn enkele voorwaarden verbonden namelijk:

  • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
  • Je mag geen andere woning bezitten, noch volledig in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik. Enkel voor de woning waarvoor geleend wordt dient in volle eigendom te zijn.
  • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Een beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, het uitoefenen van een handelsactiviteit niet.
  • De woning moet sociaal of bescheiden zijn. Dit betekent dat de woning enerzijds gebouwd en verkocht werd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds. Of anderzijds dat de woning de vooropgestelde maximale verkoopwaarde afhankelijk van de gezinssituatie niet overstijgt. Dit betekent dat de meeste privéwoningen voldoen aan de voorwaarden.
  • De woning moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens één van de ontleners bewoond worden en dit binnen de twee jaar na de toekenning van de sociale lening.
  • Wanneer je een lening via Landwaarts Sociaal Woonkrediet afsluit ben je verplicht een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Waar je je laat verzekeren, kan je vrij kiezen.

Hoeveel kan ik lenen?

De verkoopwaarde (inclusief grond) van de woning afhankelijk van je gezinssituatie mag niet hoger zijn dan een bepaalde maximale waarde namelijk:

Maximale verkoopwaardein 2023
Personen ten laste
Cluster 0
 Cluster 1 en 2
0
€ 292.000
€ 335.000
1
€ 306.000
€ 352.000
2
€ 321.000
€ 369.000
3
€ 335.000
€ 386.000
4
€ 350.000
€ 402.000
5
€ 365.000
€ 419.000

Voor de provincie Limburg behoort enkel Hasselt tot cluster 1 en geen enkele gemeente tot cluster 2.


Bedrag en rentevoet

Bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet kan je tot 100% van de kostprijs van de woning of verbouwing lenen, tenzij de waarde van de woning dat niet toelaat. Hiertoe zal de kredietmaatschappij de waarde van de woning laten schatten. Je kan nooit meer lenen dan de geschatte waarde. Bovendien mag de waarde van de woning de maximale verkoopwaarde (zie voorwaarden) niet overstijgen. De notaris- en aktekosten kunnen niet mee ontleend worden. Alle rentevoeten blijven vast en onveranderd gedurende de volledige afgesproken duurtijd. Je bent dus verzekerd van vaste maandelijkse betalingen. De duurtijd is vrij te kiezen met een termijn van maximaal 30 jaar. De lening moet echter wel terugbetaald zijn in het jaar dat de jongste ontlener 75 jaar wordt. Er wordt geen rekening gehouden met jouw inkomen voor de bepaling van de rentevoet.

Een lening aanvragen

Schatter

Na de opstart van een dossier wordt de te hypothekeren woning geschat door een expert. Van zodra we hiervan een verslag ontvangen hebben zal je dit meegedeeld worden. De schatting gebeurt op kosten van de aanvrager en bedraagt € 100.

In tegenstelling tot het Vlaams Woningfonds verplicht Landwaarts Sociaal Woonkrediet de aanvrager niet eventuele noodzakelijke renovatiewerken te ontlenen zodat de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Werken kunnen bijgevolg op eigen tempo uitgevoerd worden.


Doe de simulatie

Bereken je maandelijkse betalingen voor een lening bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet.

Uw maandelijkse aflossingen bedragen:

Maak uw berekening

Opgelet:
Bovenstaande berekening is een simulatie en is op geen enkele manier bindend.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht om noodzakelijke renovatiewerken te ontlenen?

Je bent niet verplicht om werken uit te voeren en hiervoor te lenen zodat de woning volgens cf. de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen zoals vermeld in art. 3 van de Vlaamse Codex Woningen.

Hoelang duurt een leningsaanvraag bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet?

Dit is deels afhankelijk van hoe snel je alle gevraagde documenten aanlevert en anderzijds van wanneer de Raad van bestuur samenkomt en een uitspraak doet over jouw dossier. Wij zorgen er in ieder geval voor dat je lening binnen de vier maanden in orde is.

Kan ik lenen bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet als ik geen Belgische belastingbrief heb?

Ja, dit kan. Het is niet noodzakelijk om een Belgische belastingbrief te hebben voor de leningsaanvraag bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet. Er wordt namelijk niet gekeken naar het (gezamenlijk) netto belastbaar inkomen.

Zijn er verplichtingen qua verzekeringen?

Naast een brandverzekering is het verplicht bij het afsluiten van een hypothecair krediet bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De verzekering betaalt jouw lening (of het verzekerde gedeelte) terug als je komt te overlijden zodat jouw nabestaanden de lening niet verder moeten afbetalen. Je bent vrij om te kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij je een brand- of een schuldsaldoverzekering afsluit.

De overheid voorziet ook een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie surf je naar www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Als je dit wenst kan Landwaarts Verzekeringen steeds vrijblijvend voor jou een berekening maken.