Maak een afspraak

Wat verandert er in 2023?

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dit brengt enkele veranderingen met zich mee. Zo zullen de verkoopwaarde en inkomstengrenzen geïndexeerd worden. Ook zal het Vlaams Woningfonds de leningen van de VMSW overnemen en de aanvragen van de verzekering Gewaarborgd Wonen voor haar rekening nemen. Verder dienen nieuwe eigenaars hun woning energetisch te renoveren en worden de notariskosten verminderd met ongeveer €1.000. Lees er hier alles over.

16 december 2022 Deel dit bericht via  
Wat verandert er in 2023?
Terug naar overzicht

Verkoopwaarde en inkomstengrenzen worden geïndexeerd

De maximum verkoopwaarde van de door de Vlaams Woningfonds-leningen te financieren woningen en de bijkomende verhogingen worden ten gevolge van de indexatie aangepast.

Verder worden ook de inkomstenbarema’s voor kandidaat-ontleners en kopers jaarlijks geïndexeerd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. Het minimum inkomen zal 10.795 euro bedragen. De maximum inkomensgrenzen van aanvragers en kopers verschillen naargelang de leefvorm en de ligging van de woning. De exacte bedragen kan u vanaf begin 2023 terugvinden op de pagina Kopen en Lenen van Landwaarts.

Overdracht bijzondere sociale leningen van VMSW naar het VWF

Vanaf 1 januari 2023 zal het Vlaams Woningfonds instaan voor het beheer van de bijzondere sociale leningen in naam en voor rekening van de VMSW. Het Vlaams Woningfonds wordt bijgevolg het enige aanspreekpunt voor zowel het aanvragen van een nieuwe lening als voor het beheer van alle bijzondere sociale leningen.

Hieronder vallen ook het samenstellen van de dossiers en het verzorgen van alle klantencontacten die betrekking hebben op het toestaan van wederopnames op bijzondere sociale leningen van de VMSW. U kan hiervoor terecht bij het Vlaams Woningfonds in het provinciaal kantoor van Limburg in Hasselt.

Aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen via het Vlaams Woningfonds

Indien u een hypothecaire lening hebt afgesloten voor het kopen, bouwen en/of renoveren van een woning, kan u zich kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en dit ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening. Deze gratis verzekering helpt dan tijdelijk bij de verdere afbetaling van de lening.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het onderzoek en het beheer van de aanvragen niet langer behandeld door het Agentschap Wonen Vlaanderen maar overgedragen aan het Vlaams Woningfonds.

Meer toelichting bij deze voorwaarden is vanaf januari te vinden op: www.vlaamswoningfonds.be/verzekering-gewaarborgd-wonen

Korting op de vastgoedakten

Voor de aankoop en de financiering met een krediet voor een woning met een aankoopsom tot en met 850.000 euro komt er vanaf 1 januari 2023 een korting voor de kopers.

Wie een woning koopt die 100.000 tot 350.000 euro kost, zal gemiddeld 1.000 euro minder betalen voor de aankoop en de financiering van zijn woning. Het moet gaan om de enige woning die de koper bezit en hij moet er zelf in wonen. Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 euro wordt de korting gradueel verlaagd.

De korting heeft drie bestanddelen:

  • een vermindering van gemiddeld 10% op het ereloon van de notaris voor de koopakte;
  • een vermindering van 20% op het ereloon van de notaris voor de kredietakte;
  • een vast bedrag voor de dossierkosten voor beide akten
    • 750 euro voor de eerste akte (verkoop of krediet)
    • 550 euro voor de bijkomende akte (krediet).

Deze kortingen gelden enkel als de koper een natuurlijk persoon is. De nieuwe tarieven gelden voor verkopen uit de hand, maar ook voor openbare verkopen.

Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na aankoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Nieuw agentschap Wonen in Vlaanderen

De dienstverlening van de VMSW en Wonen-Vlaanderen smelt samen tot één agentschap voor alles wat met wonen te maken heeft. Door de krachten te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonmaatschappijen en lokale besturen.

Wat verandert er in 2023?