Maak een afspraak

Tijdelijke stopzetting project Rozendaal te Diepenbeek

Na verschillende studies en gesprekken met de gemeente Diepenbeek besliste de raad van bestuur van Landwaarts om het geplande project Rozendaal te Diepenbeek tijdelijk stop te zetten.

06 april 2022 Deel dit bericht via  
Tijdelijke stopzetting project Rozendaal te Diepenbeek
Terug naar overzicht

Het projectgebied Rozendaal ligt in het noorden van Diepenbeek grenzend aan ‘Genk-Zuid’. In dit woonuitbreidingsgebied zou een woonontwikkeling kunnen plaatsvinden in samenwerking met de stad Genk. Het cumulatief projectgebied is meer dan 9 ha groot en is naar schatting goed voor 154 bouwpercelen, ca. 130 sociale koopwoningen in Diepenbeek en ca. 24 bouwpercelen in Genk.

Het dossier kent echter een lange geschiedenis met talrijke gesprekken hetzij met de gemeentes, hetzij met hogere bevoegde instanties over het al dan niet aansnijden van het gebied. Na alle mogelijke inspanningen, diverse contacten en overlegmomenten blijkt dat het project geen draagvlak vindt binnen het huidige bestuur in Diepenbeek. Om die reden heeft de raad van bestuur van Landwaarts beslist om het project ‘on hold’ te zetten.

Tijdelijke stopzetting project Rozendaal te Diepenbeek