Maak een afspraak

Jaarverslag 2020

Na een bewogen jaar hebben wij de eer u verslag uit te brengen over onze bedrijvigheid gedurende het boekjaar 2020. U kan al onze activiteiten en onze cijfers nalezen in ons jaarverslag!

23 juni 2021 Deel dit bericht via  
Jaarverslag 2020
Terug naar overzicht

Net zoals de hele samenleving heeft Landwaarts ook in zijn normale werking heel wat gevolgen moeten ondergaan van de coronacrisis. Door de snel stijgende besmettingscijfers werd vanaf 17 maart enkel nog op afstand gewerkt en werden geen mensen meer ontvangen. De inschrijvingen voor nieuwe kandidaat-kopers of -ontleners werden stopgezet. Kijkdagen waren niet meer mogelijk. De leningsaktes bij notarissen werden een tijdlang opgeschort en later verleden via sterkmaking. Vergaderingen dienden vanaf dan online te gebeuren, zelfs de raden van bestuur. Desondanks alle maatregelen leverde Landwaarts het voorbije jaar 63 koopwoningen op en gaf Landwaarts aan een honderdtal mensen een nieuwe en duurzame thuis.

Ook het totaal aantal inschrijvingen kende een toename van 22% op een jaar tijd. We merken nu al dat deze trend zich verder zet in 2021. Eén en ander is onmiskenbaar het gevolg van de stijgende vraag omwille van het feit dat het zelf bouwen steeds minder financieel haalbaar is en een sociale koopwoning voor velen het enig haalbare alternatief is.

In vergelijking met 2019 was het productievolume van de gesubsidieerde kredieten in 2020 quasi gelijklopend. Er konden voor 2020 in totaal 217 kredietaktes verleden worden t.o.v. 223 het jaar voordien. Het totale bedrag van de bemiddelde leningen kende desondanks een lichte stijging in 2020. Landwaarts realiseerde hiermee net zoals in het voorgaande jaar het tweede hoogste cijfer aan verleden leningsaktes van de VMSW in Vlaanderen.

Tot slot namen de medewerkers van Genk in oktober hun intrede in het nieuwe kantoor gelegen op de Mosselerlaan 36 in Genk. Tot ieders voldoening is het nieuwe kantoor een geslaagde duurzame en toekomstgerichte investering met alle hedendaagse faciliteiten en comfort in een groene omgeving.

Het volledig jaarverslag kan u hier raadplegen.

Jaarverslag 2020